Legionellozowe zapalenia płuc

Dostępne opracowania na ten temat sięgają wstecz do 1943 roku, kiedy to po raz pierwszy opisano objawy choroby, dzisiaj uznawanej za legionellozę, a wówczas nazwanej „tatlock” (12). W późniejszych latach ukazały się informacje o „Pitts- burgh pneumonia agent” – PPA, który był odpowiedzialny za kolejną serię zacho-rowań, a w końcu został zidentyfikowany jako Legionella micdadei (1, 3, 6).

Nazwa, a także jeden z głównych problemów dzisiejszej bakteriologii i pneumonologii, pochodzą od wydarzeń, które się rozegrały w 1976 roku w Filadelfii, gdzie zjechali na kolejny swój zjazd i zakwaterowali się w jednym z hoteli członkowie Legionu Amerykańskiego Stanu Pensylwania. Byli to najczęściej wiekowi „legioniści”. Spośród 3683 u 147 uczestników wystąpiły dziwne i nagłe zachorowania. 29 z nich zmarło. Także wśród obsługi hotelowej odnotowano zachorowania u 39 osób, z których 5 szybko zmarło (4). Te wydarzenia wstrząsnęły Ameryką, ale spowodowały również ukierunkowanie badań, mających na celu wykrycie czynnika przyczynowego tych zaskakujących wydarzeń. W grudniu 1976 roku Joseph McDade stwierdził w preparatach histologicznych płuc zmarłego w czasie epidemii obecność drobnoustroju nazwanego na cześć smutnych wydarzeń w Filadelfii – Legionella pneumophila. Bakteria ta jest filogenetycznie zbliżona do Co- xiella burnetii (12).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>