LOKALIZACJA RECEPTORÓW ADRENERGICZNYCH – CIĄG DALSZY

Innym ciekawym i powracającym problemem jest możliwość przekształcania się receptorów a w receptory p-adrenergiczne. Hipoteza o tym, że istnieje pojedynczy adrenoreceptor, który w zależności od temperatury i innych czynników fizykochemicznych może zmieniać konformację na typ a lub |i, została wysunięta przez Szentivanyi’ego, jednakże dalsze badania Benfeya [94] nie potwierdziły lej interesującej koncepcji. Obecnie stoimy na gruncie całkowitej odrębności receptora a-adrcnergicznego od receptora (3-adrenergicznego. Odrębność tę potwierdzają ostatnie badania nad izolacją i oczyszczaniem receptora (ł-adrenergicznego, Udało się uzyskać w rozpuszczalnej formie preparaty wykazujące wiązanie, swoistość i wybiórczość przestrzenną, charakterystyczną dla receptora P-adrenergiczne- go [902],

Receptory (5-adrenergiczne znajdują się w sercu, mięśniach gładkich oTaz w tkankach zmieniających swój metabolizm pod wpływem działania adrenaliny. Pobudzenie (i-adrenergiczne wywołuje dodatni efekt ino-, tono-, chrono-, batmo- i dromotropowy w sercu, powoduje rozkurcz mięśni gładkich oraz pobudza przemianę węglowodanowo-tłuszczową (ryc. 4).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>