Mania

Stan psychiczny, pozwalający, na przykład, szefowi wyraźnie zamanifestować, co aktualnie przeżywa, dzięki czemu występujący po nim współpracownicy orientują się, jak się aktualnie ustawić. I tak na przykład:

A Jeśli po powrocie z centrali szef długo rozwodzi się na temat sukcesu jego projektu, aluzji, jakich mu nie poskąpiomo na temat jego najbliższych perspektyw, oraz autorytetu, jaki zaskarbił sobie w całej branży, mamy do czynienia z manią wielkości.

A Jeśli po powrocie z centrali szef długo opowiada o złośliwości i niechęci, jakiej mu znów, jak zwykle, nie szczędzono, mamy do czynienia z manią prześladowczą.

A Jeśli natomiast dotychczasowy szef już z centrali więcej nie wraca, zaś zamiast niego zjawia się nowy szef i na pierwszym zebraniu utrzymuje, że przyszedł po to, aby się uczyć od współpracowników, to takąż manię nazywamy poczuciem mniejszej wartości, z którego, w odróżnieniu od manii wielkości i manii prześladowczej, szef wyleczy się sam, bez niczyjej pomocy, i to bardzo szybko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>