Motywacje

Dla celów analizy zachowań seksualnych, zakładając dwustronność społecznego warunkowania tych zachowań: skutecznością i zasadnością, przyjąć należy szeroką definicję motywacji M. Ossowskiej (1949). Definicja ta obejmuje wszystko, co się może przyczynić, wyznaczyć, co można nazwać trwałymi siłami kierującymi (popęd, skłonność), działania celowe (skuteczne i nieskuteczne) człowieka i jego oceny decydujące o wyborach i uzasadnieniach („powoływaniu się na”). K. Obuchowski (1974) mówi o śladach pamięciowych związanych z recepcją bodźca i realizacją czynów i ich zależności od wiedzy i układu postaw.

Zwracaliśmy uwagę na fakt, że nie wszystkie zachowania seksualne są warunkowane normatywnie, a więc należałoby również nadmienić, że nie wszystkie postawy są motywami w stosunku do zachowań. „W okresie dojrzewania można mieć postawę aprobującą wczesną inicjację seksualną, a nie mieć do niej motywacji, i odwrotnie. W tej kwestii interesuje socjologa, przy jakich postawach motywacje uprawiania życia seksualnego są silne bądź słabe, a szerzej nawet – jakie determinanty społeczne modyfikują te motywacje. Niewątpliwie płeć – i to nie tylko ze względu na różnice dojrzewania, ale głównie ze względu na wzory kulturowe zachowań wobec płci przeciwnej i różne modele wychowawcze, niezależnie od współczesnej koedukacji. Tabu seksualne w okresie młodości wzmaga niespokojne zainteresowanie seksem i ciekawość staje się motywem inicjacji, ale i uchylenie tego tabu sprzyja kojarzeniu seksu z innymi wartościami (młodością, nowoczesnością) i staje się silnym wyznacznikiem motywacji i działań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>