OBUCHOWSKI I JEGO TEORIA

Kontaktom seksualnym zwykle towarzyszy proces emocjonalny, który według Obuchowskiego (1977) charakteryzuje się: 1. Złożonością treści, polegającą na tym, że zawiera on różne, czasem sprzeczne stany uczuciowe (przez które rozumie się treść towarzyszącą procesom emocjonalnym). 2. Dużą dynamiką intensywności isiły pobudzenia. Pobudzenie kobiety musi się przy tym rozpoczynać znacznie wcześniej niż pobudzenie mężczyzny, gdyż jest ono bardziej uzależnione od treści psychicznej (czynności ideacyjno-wyobrażeniowej) poprzedzającej realizację kontaktu seksualnego. 3. Funkcją aktywizującą, pobudzającą do różnych form działalności. 4. Właściwością uczuć samopodtrzymujących się, która sprawia, że w prawidłowych warunkach wzmaga się ich intensywność, aż do momentu nagłego rozładowania się sprawiającego ulgę. 5. Pozytywną emocją, która stwarza tendencję do powtarzania kontaktów seksualnych w sposób dostarczający satysfakcji, stwarza możliwość kompensacji różnych trudnych sytuacji życiowych oraz stwarza możliwość powstania sytuacji konfliktowej przy zadziałaniu bodźców wywołujących negatywne emocje. 6, Znacznie większym uzależnieniem emocji towarzyszących kontaktom seksualnym u kobiety od różnorodnych bodźców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>