PRÓBY PODSKÓRNE – DALSZY OPIS

Wyniki próby odczytywano po 30 min (odczyn wczesny). Odczyn ru- mieniowo-obrzękowy słabo nasilony, o średnicy poniżej 1 cm klasyiiko- wano jako wątpliwy. Odczyn wczesny uznawano za dodatni, gdy występował wyraźny obrzęk i rumień o średnicy wynoszącej 1,5 – 2,5 cm i powyżej – za wybitnie dodatni.

Próby z penicyliną G wykonywano następnego dnia po próbach śród- skórnych z preparatem Testarpen. Do prób używano strzykawek tuberkulinowych. W skórę bocznej powierzchni ramienia wstrzykiwano 100 j.m, penicyliny G w 0,1 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego. Równocześnie wykonywano próbę kontrolną z izotonicznym roztworem chlorku sodowego.

Sposób oceny wyników byl identyczny, jak przy próbach śródskórnych z preparatem Testarpen.

Do wyników odczynów późnych po próbach z preparatem Testarpen i penicyliną G (odczytywanych po 24 h) nie przywiązuje się na ogół większej wagi. Dodatni wynik nie stanowi bezpośrednio niebezpieczeństwa dla badanego po podaniu penicyliny. Dlatego, jeśli wynik próby odczytany po 30 min wypadnie ujemnie, można rozpocząć leczenie. Należy jednak zalecić sprawdzenie próby po 24 h.

Jeśli natomiast odczyn wczesny wypadnie dodatnio, chory nie może otrzymywać penicyliny w żadnej postaci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>