PRZEMIANA FOSFORU – CIĄG DALSZY

Fosforany obecne w komórkach wchodzą w skład kwasów nukleinowych, związków bogatoenergetycznych oraz fosfolipidów i fosfoprotein. W kościach fosforany obecne są głównie w postaci kryształów hydro- ksyapatytów oraz fosfoprotein tkanki podporowej kości.

Wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego. Zawartość fosforanów w standardowej diecie wynosi 19,4-29 mmol (600-900 mg). Bogate w fosforany są produkty mleczne oraz mięsne. Wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego odbywa się w jelicie cienkim (w początkowej i środkowej jego części) i jest procesem aktywnym, wymagają- cvm obecności jonów Na+. Jest ono zależne od wielkości podaży fosforanów z pokarmami. W razie stosowania diety ubogoiosforanowej ilość wchłoniętych fosforanów może wynosić 90% ich zawartości w jelicie. W warunkach fizjologicznych tylko ok. 70% podawanych w pokarmie fosforanów wchłania się do krwiobiegu.

Proces wchłaniania fosforanów z przewodu pokarmowego zwiększa się pod wpływem somatotropiny, parathormonu oraz witaminy D3. Podobny jest efekt stosowania diety ubogowapniowej oraz spadku pH treści jelitowej. Wchłanianie fosforanów zmniejsza się przy zwiększonej zawartości wapnia i magnezu w diecie, podawaniu wodorotlenku glinowego oraz w zatruciu berylem. Podobne działanie wykazują glikokortykoste- roidy oraz kalcytonina.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>