SPECYFIKA LUDZKIEJ POTRZEBY SEKSUALNEJ

W dotychczasowych rozważaniach nie przeszkadzało nam to, że używaliśmy dosyć swobodnie pojęć: erotyka, seks, czynności rozrodcze. Obecnie przystąpimy do ich dokładniejszego sprecyzowania. Przyjmiemy, że mówiąc o czynnościach rozrodczych, będziemy mieli na myśli te czynności, których pełna realizacja może doprowadzić do zapłodnienia. W warunkach współczesnej cywilizacji nie musi to jednak być akt seksualny, wystarczy zapłodnienie jaja za pomocą pipetki w gabinecie ginekologa. Rozpatruje się też możliwość zapłodnienia w probówce, a następnie dopiero umieszczenia zapłodnionego jaja w ciele kobiety. Nie jest to wynik żadnego zwyrodnienia cywilizacyjnego, a po prostu osiągnięcie nauki, które dla wielu kobiet może stać się jedyną szansą spełnienia macierzyństwa.

Jednakże właśnie ten fakt zmusza nas do tak bardzo dalekiego oddzielenia tego, co nazwaliśmy czynnością seksualną, od czynności rozrodczej, której – biologicznie rzecz biorąc – wszystkie mechanizmy fizjologiczne uczestniczące w akcie seksualnym miały służyć.

Można by w takim razie postawić pytanie, po co właściwie natura wytworzyła istnienie określonej, bardzo silnej przyjemności, jaka towarzyszy normalnie przebiegającemu aktowi seksualnemu? Czy nie urządziła tu swego rodzaju podstępu? Człowiek, dążąc do uzyskania przyjemności seksualnej, przy okazji realizował czynność rozrodczą. W chwili obecnej przyjemność ta utraciła już swój sens instrumentalny. Równie dobrze rozród mógłby następować w wyniku realizacji określonych technik mających na celu spłodzenie potomstwa, a przebiegających według tych samych zasad, co realizacja pewnych zabiegów higienicznych lub czynności pokarmowych. Byłoby to jednak rozumowanie fałszywe. Przyjemność towarzysząca aktowi seksualnemu nie jest tylko atawizmem, ma bowiem do spełnienia inne jeszcze funkcje, nie tylko o charakterze podniety, której antycypacja prowadzi do zbliżenia potencjalnych partnerów płciowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>