Szkoły Fizjoterapii

Szkoły Fizjoterapii, których jest Polsce 24, ukończyły 4832 osoby, uzyskując tytuł technika fizjoterapii. Wiele osób z tej liczby ukończyło jednocześnie zaoczne studia rehabilitacji na AWF-ach.

Medyczne Studium Zawodowe Pracowników Socjalnych Rehabilitacji, których jest 25 w kraju – ukończyło 1246 osób.

Bazę edukacyjną rehabilitacji uzupełniają jeszcze technika ortopedyczne (3 w Polsce), szkoła masażystów (1 w Krakowie).

Należy także pamiętać, ze wiele specjalności i kierunków wyższych studiów uniwersyteckich i szkól pedagogicznych (PWSPS) (psychologia kliniczna, pedagogika specjalna, resocjalizacja i wiele innych), służy kształceniu specjalistów do pracy w rehabilitacji (np. w dziedzinie tej pracuje obecnie 344 psychologów klinicznych).

Zajęcia dydaktyczne z rehabilitacji prowadzone są w 9 akademiach medycznych. Funkcjonuje w kraju 8 klinik rehabilitacji (2 w Warszawie – AM oraz CMKP, 2 w Poznaniu w AM, RO 1 w AM w Gdańsku, Lublinie, Reptach Śląskich oraz Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Aninie). Placówki te kształcą lekarzy ze specjalnością w zakresie rehabilitacji medycznej.

Specjalistów rehabilitacji ruchowej kształcą uczelnie wychowania fizycznego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie. W Warszawie w ramach odrębnego Wydziału, w pozostałych za.ś miastach w ramach specjalizacji kierunkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>