Leczenie choroby Potta

Stan ogólny dziecka szybko się pogarsza, czas opadania krwinek jest przyspieszony, zjawia się niedokrwistość wtórna. Gorączka nie jest objawem stałym. W przypadkach leczonych niedostatecznie dochodzi do typowego powikłania, do spastycznych porażeń kończyn dolnych na skutek zaburzeń w krążeniu rdzenia kręgowego, spowodowanych uciskiem przez ziarninę gruźliczą, ropień lub obrzęk.

Leczenie choroby Potta jest długotrwałe. Stosowaniu anty-biotyków towarzyszyć musi dokładne unieruchomienie kręgosłupa w łóżeczku gipsowym, co wymaga ustalenia również stawu biodrowego i głowy.

Wczesne operacyjne dojście do ogniska w kręgach, usunięcie jego i martwaków oraz stosowanie miejscowe streptomycyny znacznie skraca czas leczenia i poprawia rokowanie.

Gruźlica stawu biodrowego (coxitis tuberculosa, ryc. 127). 9 na 1-0 przypadków gruźlicy stawu biodrowego zaczyna się w pierwszych dziesięciu latach życia. Ognisko gruźlicze usadawia się albo w główce udowej, albo na dnie panewki, nieraz w szyjce kości udowej lub w pobliżu krętarza wielkiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>