W jajach nieco starszych

W podstawowej czę- J . 6 ści mezodermy pier- '-A c wotnej znajduje się — d małe skupienie ko- '• -V • —e mórek, stanowiące ^' Vv”” V ' masę zarodkową.

W jajach nieco starszych, około 10-dnio- wych, widać w tym skupieniu komórek dwie jamki: jedna z nich mniejsza, wysłana komórkami ek- todermalnymi — to owo dnia druga większa, wysłana pojedynczą warstwą komórek, również ekto- dermalnych — to p ę- cherzylc żółtkowy. Między obu jamkami znajduje się kilka warstw komórek, stanowiących tarczę zarodkową. Już w tym okresie rozwoju jaja ludzkiego są zróżnicowane trzy listki zarodkowe. Spostrzeżenia te dowodzą, że kosmówka i owodnia rozwija się inaczej, niż u psa, czy królika. Musi więc u człowieka istnieć inny sposób powstawania tych błon. Aż do okresu morwicy, procesy rozwojowe jaja biegną analogicznie do wyższych ssaków. Rozwój dalszy prawdopodobnie przebiega podobnie jak u nietoperza. Węzeł zarodkowy powstaje na zewnętrznej powierzchni pęcherzyka zarodkowego w kształ-cie soczewki. Dzięki zwyrodnieniu jego komórek środkowych, gromadzi się na ich miejsce płyn, tworząc jamkę, która jest zawiązkiem przyszłej owodni, natomiast komórki leżące u podstawy węzła zarodkowego stanowią poile 'zarodkowe.

#PODZIELIĆ#U niższych ssaków w początkowych okresach rozwoju zarodek czerpie substancje odżywcze zawarte w pęcherzyku żółtkowym przez specjalnie do tego celu służące naczynia. Dalszy rozwój błon płodowych ma na celu zdobycie nowych zasobniejszych źródeł odżywienia płodu. Właśnie om oczni (allantois) przypada niebywale ważne zadanie. Omocznia pierwotnie przedstawia się jako' mały, podłużny uchyłek, wyrastający z tyilnej kiszki 'zarodka d już bardzo wcześnie posiada bogate Unaczynienie, stojące w bezpośredniej łączności z tętnicą główną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>