Wykrycie hormonów płciowych

Wykrycie hormonów płciowych, wyodrębnienie ich w stanic czystym, oznaczenie ich budowy strukturalnej i fizjologicznego działania oraz stwierdzenie faktu, że gruczoły dokrewne stanowią grupę narządów ściśle ze sobą związanych, dały lekarzowi praktykowi nowy sposób leczenia polegający na usuwaniu zaburzeń w równowadze hormonalnej, których następstwem jest szereg chorób i dolegliwości w obrębie kobiecego układu rodnego.

Już od wielu lat rozróżniamy dwa rodzaje, a raczej dwie grupy hormonów jajnikowych: hormony ruj opędne (estrogeny) i hormon ciałka żółtego (progesteron, luteosteron). Pierwotnie mówiono o jednym hormonie rujowym i nazywano go również hormonem pęcherzykowym (estron), gdyż wykryto go najpierw w pęcherzyku Graafa. W miarę późniejszych doświadczeń wiadomości nasze o ciałach rujopędnych ustroju narastały stosunkowo szybko, tak że dzisiaj lepiej mówić o hormonach lub ciałach rujopędnych, niż używać przestarzałej, wspólnej nazwy hormonu „pęcherzykowego“. Okazało się bowiem, że estron, hormon rujowy wykryty przez Allena i Bulenandta, jest właściwie tylko pochodną istotnego hormonu wytwarzanego w pęcherzyku Graafa, czyli tzw. alfa-estradiolu, i że w pęcherzyku Graafa znajduje się on tylko w niewielkiej ilości. Gdybyśmy zatem starali się utrzymać dawną nazwę hormonu pęcherzykowego, należałoby nią określać nie estron, lecz alfa-estradiol, główny rujopędny hormon kobiecego jajnika.

Najważniejsze, znane dziś ciała rujopędne, a mianowicie alfa- i beta-estradiole, estron i estriol są nienasyconymi pochodnymi estranu (C18II30) i należą do grupy sterydów, pochodnych fenantrenu, ściśle biorąc cyklopentanoperhydrofenantrenu (ryc.44).

Najsilniej działającym i głównym hormonem rujopędnym jajnika kobiety jest alfa-estradiol, który znajduje się również w pewnej ilości w moczu ciężarnych kobiet i w łożysku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>