Wyniki badań nad jajnikiem

Pęknięcie pęcherzyka Graafa przypada z reguły na 14 dzień czterotygodniowego cyklu miesięcznego, oznaczanego według pierwszego dnia poprzedzającej miesiączki.

Wyniki badań ostatnich lat trzydziestu potwierdziły dawne przypuszczenie, że jajnik jest gruczołem wydzielania wewnętrznego i że w narządzie tym są wytwarzane dwa rodzaje hormonów, tj. hormony rujowe (oeslron, oestradiol, oestńol) i hormon ciałka żółtego (luteosteron). Hormony rujowe powstają głównie w pęcherzyku Graafa, ale są także wytwarzane w łożysku i w innych narządach ustroju. Wyodrębniono je w postaci czystej, a szereg badaczy określił ich budowę chemiczną, właściwości i siłę działania. Hormon ciałka żółtego wytwarzają komórki ciałka żółtego. Niezależnie od wpływu na cały ustrój oba te rodzaje hormonów odgrywają ważną rolę w przebiegu cyklu miesięcznego, który jest uzależniony od bezpośredniego ich działania.

Z chwilą rozpoczęcia się okresu dojrzałości płciowej, którego widomą oznaką jest pojawienie się pierwszego krwawienia miesięcznego, jajnik, macica, a w pewnej mierze jajowody oraz pochwa kobiety zaczynają ulegać charakterystycznym zmianom okresowym. Zmiany te utrzymują się w życiu kobiety aż do prze- kwitania i powtarzają się z reguły, z wyjątkiem ciąży, karmienia i pewnych stanów chorobowych, co cztery tygodnie. Oznaczamy je mianem cyklu miesięcznego.

W odstępach czterotygodniowych w dojrzałym jajniku kobiety rozwija się pewna liczba pęcherzyków pierwotnych, z których zazwyczaj tylko jeden dojrzewa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>