Zakażenie bakteriami ropotwórczymi

Głównymi znamionami typowego zakażenia gnilnego macicy jest podniesienie się ciepłoty ciała i cuchnące odchody, a po porodzie także niedostateczne zwijanie się narządu. Dreszcze w zasadzie nie występują, a pacjentka nie robi wrażenia ciężko chorej. Szybkość tętna jest uzależniona od podniesienia się temperatury ciała. Proces chorobowy tylko wyjątkowo może się przerodzić w zakażenie ogólne.

Septicaemia rozpoczyna się zazwyczaj nagle od dreszczu (w pierwszych trzech dniach po porodzie lub poronieniu). Tętno staje się szybkie (niezależnie od ciepłoty ciała), słabo napięte i łatwo daje się uciskać. Temperatura ciała wykazuje z reguły ranny spadek, jakkolwiek nie opada w tym czasie nigdy do normy. Macica nie jest ani szczegó’nie powiększona, ani tkliwa. Odchody są skąpe. We krwi znajdujemy bakterie ropotwórcze. Niewykrycie ich wymaga powtórnego zbadania krwi, gdyż może ich być w krwiobiegu bardzo mało. Najlepszą porą do wykazania bakterii w przypadkach posocznicy jest czas bezpośrednio po dreszczach.

Należy pamiętać, że punktem wyjścia zakażenia bakteriami ropotwórczymi może być także okaleczona pochwa, srom lub szyjka maciczna. Obrażenia tych części zdarzają się również głównie podczas porodu znacznie rzadziej są następstwem zabiegu operacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>