Zapalenie tkanki łącznej miedniczej – rozwinięcie

Cięcie musi być poszerzone na tępo, aby umożliwić dobry odpływ ropy, gdyż to decyduje o wyleczeniu.

W razie stwierdzenia samoistnego przebicia ropnia należy stwierdzić, czy odpływ ropy jest zabezpieczony i w razie potrzeby otwór powiększyć. Jeśli nie doszło do połączenia się drobnych ognisk ropnych w duży ropień, a ciepłota ciała po jakichś dwóch tygodniach opadła, należy przystąpić do leczenia mającego na celu przyspieszenie wessania nacieku zapalnego w stanie gorączkowym można jedynie zastosować napromienianie krótkofalowe.

Poza diatermią i napromienianiem krótkimi falami po spadku temperatury ciała można zalecić ciepłe okłady, przepłukiwania pochwy ciepłą wodą, nasiadówki, kąpiele solankowe, stosowanie tamponów z ichtiolem i gliceryną, proteinoterapię itd. Ze względu na przewlekły charakter schorzenia nie można spodziewać się szybkich wyników leczenia i dlatego wskazana jest zmiana stosowanych środków terapeutycznych.

Samo ustąpienie bólów nie stanowi dowodu, że wyleczenie jest zupełne, gdyż, jak wyżej wspomniano, zaostrzenie sprawy zapalnej może nastąpić nawet po upływie dłuższego czasu. Jeżeli twarde masy naciekowe nie ustępują długo, niektórzy radzą je nacinać. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o zapalenie tkanki łącznej okołopęcherzowej, nacięcie takie ma przyspieszać wessanie nacieku.

Stosowanie masaży wyszło z użycia, a przynajmniej nie jest dziś propagowane. W każdym razie nie można uciekać się do tej metody, jak długo utrzymuje się podwyższona temperatura ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>