MELOTREKSTAT

Również wywołuje podobne objawy mózgowe. Działania niepożądane tego rodzaju przebiegają ze spadkiem ciśnienia tętniczego- krwi i sennością podany dokanałowo wywołuje drgawki. Po wlewach dożylnych mitopodozydu do tętnicy skroniowej (preparat z grupy pochodnych kwasu podofiliowego) niekiedy dochodzi do porażeń nerwu twarzowego, porażenia połowiczego, kończyn dolnych lub jednej kończyny mogą pojawić się drgawki i zmiany w eeg.

Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego. Alkaloidy roślinne {np. z Vinca roseaj wywierają bezpośrednie działanie na obwodowy układ nerwowy. Szczególnym rodzajem uszkodzenia jest neuropatía wywołana winkrystyną. Jej obraz jest bardzo charakterystyczny. Zaburzenia rozpoczynają się od osłabienia odruchów, które postępuje aż do ich zaniku (najpierw zanikają odruchy skokowe). Dalej pojawiają się zaburzenia czuciowe, głównie akroparestezje, rzadziej bolesne dyseslezje: kolejno dołącza się osłabienie siły w kończynach dolnych i chód na szeroko rozstawionych nogach. W następnej fazie pojawia się porażenie w czasie snu, głównie w kończynach dolnych, porażenie nerwów czaszkowych, bóle mięśniowe, głównie mięśni żuchwy, brzucha, zaburzenia oddawania moczu, skurcze mięśniowe, zaburzenia widzenia. Możliwe są również psychozy. Obraz ten wyraźnie uzależniony jest od dawki. Przy ogólnej dawce 10 mg może wystąpić osłabienie siły, które przy dalszym leczeniu przechodzi w niedowłady, które mogą być trwałe [27, 28, 29]. W badaniu etng stwierdza się spadek amplitudy czynnościowych potencjałów mięśniowych i amplitudy odruchu Hoffmanna. Świadczy to o zmniejszeniu monosynaptycznej pobudliwości rogów przednich rdzenia [28, 29].

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW SYMPATYKOLITYCZNYCH I PARASYMPATYKOMIMETYCZNYCH

Objawy toksyczne występują bardzo rzadko. U ludzi starszych mogą wystąpić drętwienia kończyn i chromanie przestankowe. Stosowanie ergotaminy przez dłuższy czas wywołuje przykurcze zginaczy z jednoczesny- mi parestezjami, U ciężarnych skurcze macicy mogą spowodować poronienia. W ostrym zatruciu występują wymioty, nudności, splątanie i utrata przytomności rzadko drgawki, porażenie połowicze.

Pilokarpina. Może wywołać różnorodne objawy ze strony narządu wzroku jak zwężenie źrenic, skurcz akomodacyjny, drgania powiek ponadto bóle głowy, nudności, wymioty. Bardziej bezpieczne w stosowaniu są pochodne choliny, np. karbachol,

Z działaniem niepożądanym tej grupy można spotkać się w czasie leczenia miastenii. Ta grupa leków może powodować przełomy choliner- giczne (zwłaszcza preparaty o przedłużonym działaniu). Dlatego ważna jest znajomość szybkości i czasu działania tych leków – od podania do zadziałania. Edrofonium – po dożylnym podaniu 10 mg – działa w ciągu kilku sekund do kilku minut. Działanie neostygminy w dawce 0,015 g (1 tabletka) osiąga szczyt w 2-3 h, pirydostygminy po 1 tabletce – w 3-6 h, ambenonium w 7-8 h. W przebiegu leczenia miastenii mogą wystąpić 3 groźne dla życia rodzaje powikłań, których znajomość jest niezbędna. Są to: 1) przełom miasteniczny, 2) przełom chołinergiczny,

– 3) oporność na hamujące działanie cholinoesterazy.

Przełom miasteniczny może być wywołany chininą, morfiną, antybiotykami lub sytuacjami stresowymi. Cechuje go ogólne osłabienie mięśni bez objawów cholinergicznych. Zastosowanie odpowiednich dawek leków parasympatykomimetycznych usuwa niebezpieczne objawy porażenia mięśniowego.

Metacholina może wywołać nudności, wymioty, omdlenia, zaburzenia widzenia, bóle głowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>