Skurcze mięśni macicy

W obrębie trzonu macicy obserwuje się typowe reakcje na efektywną stymulację seksualną. W fazie podniecenia i plateau narasta pobudliwość trzonu w fazie orgazmu dochodzi do jego skurczów w fazie odprężenia pobudliwość zmniejsza się. Skurcze trzonu macicy różniące się intensywnością i czasem trwania, występują w czasie każdego orga?mu stanowią więc cechę charakterystyczną dla orgazmu. Siła skurczów trzonu macicy jest tym większa im większa jest subiektywnie odczuwana oraz obiektywnie spostrzegana siła orgazmu. Subiektywne odczuwanie orgazmu przez kobietę poprzedza o 2 – 4 sekundy wystąpienie fizjologicznych objawów orgazmu w postaci skurczów trzonu macicy.

„Skurcze macicy występujące w czasie orgazmu początkowo są równoczesne ze skurczami platformy orgazmowej, lecz intensywność skurczów macicy wzrasta powoli a skurcze te są bardziej nieregularne pod względem czasu ich trwania i pojawiania się przerw między nimi. Skurcze macicy rozpoczynają się w jej dnie i biegną w kierunku szyjki. Intensywność skurczów jest różna. U wieloródek następuje ponadto wirost rozmiarów macicy o 50 – 100%, u nieródek jest on mniejszy. U w.elo- ródek przekrwienie po orgazmie znika w ciągu 10 – 20 minut, natoniast u nieródek znika ono szybciej, bo w ciągu 5-10 minut” (Imieliński, 1977, s. 185).

Skurcze mięśnia macicy, będące wynikiem techniki automanipula- cyjnej, są o wiele intensywniejsze i trwają dłużej niż te, które są wynikiem spółkowania. Istnieje związek przyczynowy między orgazmem kobiety w czasie spółkowania w I trymestrze ciąży a poronieniem, wskazujący na konieczność unikania stosunków w czasie I trymestru dąży u kobiet, które miały uprzednio poronienia. :

Na temat ciśnienia panującego ‘wewnątrz macicy w czasie orgazmu istnieją sporne poglądy (por. s. 140). W obecnych warunkach nie można wyjaśnić tego zagadnienia, może ono jednak odgrywać jakąś rolą w szybkości przenoszenia się nasienia z pochwy do macicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>