Choroby występujące wśród kobiet

Objawy promienicy części rodnych żeńskich są z początku niewyraźne, w dużej mierze zależne od jej umiejscowienia. W przypadkach, w których punktem wyjścia jest przewód pokarmowy (najczęściej wyrostek robaczkowy), stwierdza się czasami dolegliwości, które przypominają typowe zapalenie wyrostka. Po pewnym czasie wykazać można jednak zazwyczaj niebolesny guz umiejscowiony w okolicy jelita ślepego, ale zajmujący często również powłoki brzuszne. Dopiero z chwilą wytworzenia się ropni, połączeń między nimi i ewentualnych przetok chora doznaje bólów, podnosi się ciepłota ciała, występują poty i osłabienie.

Spośród części płciowych kobiety najrzadziej ulega zakażeniu promienicą srom. Częściej już opisywano promienicę jajników, jajowodów, macicy i tkanki przy macicznej. Jest rzeczą znamienną, że schorzenie to przenosi się na sąsiednie narządy, nie oszczędzając żadnej tkanki i nie wykazując w stosunku do żadnej wybiórczości.

W przymaciczu promienicą wytwarza twarde nacieki, pośród których znajdują się liczne ropnie. Jajniki dotknięte tym schorzeniem powiększają się tylko nieznacznie i tworzą albo szereg ropni, połączonych z sobą przewodami i otoczonych włóknistą tkanką łączną, albo też jeden duży ropień, mieszczący się w obrębie cienkiej torebki, która stanowi resztę utkania jajnikowego. Ropnie mogą przebijać na zew- wnątrz, do jelit, do pęcherza, gdyż proces chorobowy stopniowo zajmuje tkanki pozostające w bezpośredniej styczności z pierwotną siedzibą promienicy.

Ze względu na brak znamiennych objawów rozpoznanie promienicy kobiecych części płciowych jest trudne. Czasami rozpoznaje się mylnie gruźlicę narządów rodnych. Pewne podejrzenia może budzić stwierdzenie nacieku w powłokach brzusznych i skłonność do przebicia powłok przez ropnie, które zwyczajnie w innych postaciach ropienia rzadko zajmują tę okolicę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>