Czas cyklu reakcji seksualnych u kobiet

W fazie orgazmu pojawiają się wypierające skurcze wzdłuż całej długości cewki moczowej tzłonka. Skurcze te następują z 0,8 sek. przerwami, a po 3-4 pierwszych skurczach obniża się częstotliwość i siła wypierania. Mniejsze skurcze są kontynuowane przez kilka sekund. Pojawiają się skurcze narządów wtórnych, które powodują odczucie nieuniknionej ejakulacji oraz inicjują proces ejakulacji. W zakresie moszny i jąder nie rejestruje się specyficznych reakcji, a w zakresie gruczołów Cowpera nie stwierdza się żadnych reakcji.

W fazie ustępowania podniecenia pojawia się detumescencja członka, przebiegająca w dwóch stadiach: 1) szybki zanik przekrwienia członka zmniejsza go 1 -1,5 raza, 2) powolna inwolucja do stanu normalnego, która jest procesem bardziej długotrwałym. W zakresie moszny występuje szybki zanik przekrwienia i napięcia oraz ponowne pojawienie się fałd powłok moszny proces ten może być dość długotrwały. Następuje zmniejszenie się objętości jąder, spowodowane ustąpieniem przekrwienia, oraz pełne opuszczenie jąder do rozluźnionej moszny. Proces ten może przebiegać szybko lub powoli w zależności od długości inwolucyjnej fazy plateau. W zakresie gruczołów Cowpera oraz narządów wtórnych zmian nie rejestruje się.

U kobiet w czasie cyklu reakcji seksualnych zachodzą – według Mastersa i Johnson (1966) – następujące zmiany w narządach płciowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>