Fizjologia męskich narządów płciowych

Rozróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne męskie narządy płciowe. Do zewnętrznych należą: prącie i moszna. Do wewnętrznych należą: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy i gruczoły opuszkowo-cewkowe.

W okresie płodowym jądra i najądrza rozwijają się w jamie brzusznej, po czym przez kanały pachwinowe zstępują do moszny. U prawidłowo rozwiniętego noworodka płci męskiej jądra i najądrza znajdują się już w mosznie.

Jądro (testis, orchis) jest to męski gruczoł płciowy, parzysty, znajdujący się w mosznie. Są w nim wydzielane hormony płciowe męskie oraz wytwarzane są plemniki.

Jądro wielkością i kształtem zbliżone jest do orzecha włoskiego, konsystencji elastycznej, bardzo wrażliwe na ucisk prawe często jest mniejsze i zawieszone jest wyżej. Od góry i z tyłu przylega do jądra najądrze.

Przegródki rozdzielają miąższ jądra na 200 – 250 płacików, które składają się z cewek nasiennych krętych wypełniających przestrzenie utworzone przez zręby tkanki łącznej. Łączna długość cewek nasiennych krętych wynosi około 150 – 350 m. W cewkach tych wytwarzane są plemniki. Z każdego płacika jądra wychodzi krótka cewka nasienna prosta stanowiąca drogę odprowadzającą wytworzone nasienie. W nabłonku na- sieniotwórczym cewek krętych, oprócz plemników i ich komórek macierzystych, znajdują się komórki podpórkowe (Sertolego), które prawdopodobnie wydzielają niewielkie ilości estrogenów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>