DOŚWIADCZENIE DONALDA

Znane LBA są jednak tylko konkurencyjnymi inhibitorami amin kate- cholowych w sercu i duże stężenie tych ostatnich w okolicy receptorów (J może przełamać blokadę. Przekonuje nas o tym doświadczenie Donalda i wsp. [252], którzy wykazali, że małe dawki propranololu podane psom wyścigowym nie blokują adaptacyjnej reakcji serca wywołanej maksymalnym wysiłkiem fizycznym, natomiast u zwierząt z odnerwionym chirurgicznie sercem podanie propranololu całkowicie hamuje powysiłkowy częstoskurcz i powoduje zapaść sercowonaczyniową po dokonaniu wysiłku przez zwierzęta. Psy operowane dają sobie dobrze radę z powysiłkową adaptacją układu krążenia, jeśli nie wykonano u nich blokady (J-adrener- gicznej. Świadczy to o tym, że wydolność adaptacyjna układu krążenia może być również dobrze regulowana na drodze humoralnej (adrenalina z nadnerczy), jak również na drodze nerwowej (noradrenalina z nerwów sympatycznych), W przypadku pełnej sprawności obu mechanizmów niełatwo jest wyłączyć wpływ endogennych amin katecholowych na serce, gdyż obfity napływ adrenaliny i noradrenaliny do serca konkurencyjnie przełamują blokadę wywołaną przez LBA. Doświadczenie Donalda potwierdza jeszcze raz, że LBA wywołują czynnościową i odwracalną blokadę receptorów adrenergicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>