Gruźlica kręgosłupa – objawy

Objawy. Gruźlica kręgosłupa zaczyna się przeważnie skrycie i dlatego początki jej bywają tak często przeoczone. Dziecko łatwo się męczy, odsuwa się od zabaw ruchowych, siedzi wspierając się na rękach (ryc. 126), czasem lekko utyka. Bliższe spostrzeganie wykazuje, że dziecko oszczędza kręgosłup ograniczając jego ruchy, np. nie zgina się, by podnieść przedmiot z podłogi, lecz sięga po niego z przyklęku. W razie zajęcia górnych odcinków kręgosłupa trzyma głowę sztywno, często pochyloną w jedną stronę. Obmacywanie i delikatne opukiwanie

W początkowych okresach w radiogramach widzi się pewną nieregularność obrysów kręgów, zwężenie przestrzeni międzytrzono- wej, odwapnienie i zmniejszenie wysokości trzonów. Później cienie ropni oraz rozległe zniszczenie kręgów, zapadnięcie ich, znikanie tarcz między- lcręgowych usuwają wszelką wątpliwość.

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>