Gruźlica kręgosłupa

Umiejscowienie gruźlicy kostno-stawowej. Najczęściej usadawia się gruźlica w kręgosłupie, potem z kolei w stawie biodrowym i kolanowym, dalej w kościach paliczkowych, w stawach krzyżowo-biodrowych, łokciowym. Rzadziej widzimy u dzieci gruźlicę stawu skokowego i stepu, rzadko nadgarstka lub stawu barkowego.

Gruźlica kręgosłupa (spondylitis tuberculosci). Opisał ją po raz pierwszy Pott w r. 1779. Schorzenie nosi nazwę choroby Potta. Więcej niż połowa wszystkich przypadków gruźlicy kostno-stawowej dotyczy kręgosłupa. Około 7-0% przypadków gruźlicy kręgosłupa zaczyna się przed 5 r. życia.

Gruźlicze ognisko umiejscawia się w trzonie kręgowym blisko powierzchni górnej lub dolnej, i to najczęściej w dolnej części piersiowej lub górnej lędźwiowej kręgosłupa, rzadziej w górnej piersiowej, jeszcze rzadziej w szyjnej.

Proces chorobowy dość szybko przechodzi z kręgu pierwotnie zajętego na kręgi sąsiednie. Trzony kręgów zniszczonych zapadają się, pozostałe części — łuki, wyrostki stawowe — nie ulegają zniszczeniu i tw7orzą kątowate zagięcie kręgosłupa (garb — gibbus).

W miejscu zniszczenia powstaje ropień, otoczony zwykle gęstą ścianą tkanki ziarninowej. Ropień w części lędźwiowej toruje sobie najczęściej ujście wzdłuż pochewki mięśnia biodrowo-udowego (m. psoas) — pojawiając się poniżej więzadła pachwinowego •— rzadko natomiast w kierunku lędźwiowym i pośladkowym. Ropień powstały w części piersiowej przybiera kształt wrzecionowaty lub bardziej okrągły (gniazdo ptasie), umiejscowiając się po obu stronach wzdłuż kręgosłupa. Rzadko przebija się do śródpiersia. Ropień w części szyjnej może przebić się do gardła.

W czasie gojenia się powoli kostniejąca tkanka włóknista zajmuje miejsce zniszczonej tkanki kostnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>