Leczenie raka szyjki macicznej

Kliniczny podział przypadł ów raka najlepiej .przeprowadzić na podstawie wytycznych, przyjętych przez Wydział Higieny Ligi Narodów. Za nadające się do operacji uważamy przypadki raka w stadium I i II. Przypadki raka w stadium III i IV schorzenia nie nadają się do operacji. O ile na podstawie klinicznego badania danego przypadku r.ie można zaliczać go ani do stadium II, ani do IV, należy zaliczyć go do stadium III. Raki w IV stadium schorzenia uważa się na ogól za nieuleczalne, jakkolwiek zakłady radoterapeutyczne podają już dziś pewien odsetek wyleczenia nawet w bardzo zaniedbanych przypadkach (około 4%).

W ocenie krytycznej wyniłów leczenia raka szyjki macicznej obu metodami należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że zabiegi chirurgiczne w raku szyjki opracowane zostały pod względem ich techniki tak drobiazgowo, że trudno spodziewać się większego ich udoskonalenia. Metodyka naświetlania raka ulega natomiast wciąż jeszcze dalszemu opracowaniu, a wyników uzyskanych w tej dziedzinie przez kancerologów nie można jeszcze uważać za ostateczne.

Już dzisiaj szereg zakładów ginekologicznych przeszło do terapii raka szyjki macicznej energią promienistą, stosując kombinowane naświetlanie promieniami radu i Roentgena. Zaletą tej metody jest mniejsza śmiertelność pierwotna w porównaniu ze śmiertelnością pierwotną po zabiegu operacyjnym. Wprawdzie i przy zastosowaniu energii promienistej zdarzają się przypadki śmierci, gdyż terapia radowa prowadzi niekiedy do ciężkich procesów zapalnych, które mogą stać się powodem ogólnego zakażenia, a nawet śmierci.

Śmiertelność pierwotna po zastosowaniu terapii radem w raku części pochwowej nie przewyższa jednak 2%, a zwykle określana jest niżej (1-r,5%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>