PRZEWLEKLE CHOROBY ZAKAŹNE

– a)Gruźlica. Wpływ gruźlicy na kobiece części rodne jest bardzo poważny, nawet jeśli narządy płciowe nie są bezpośrednio objęte procesem chorobowym (patrz rozdział VII).

– b)Kiła. Wpływ kiły wrodzonej na czynność narządów płciowych kobiety przejawiać się może w rozmaity sposób. Na ogół w związku z przewlekłą i ciężką chorobą oraz mniej lub więcej zaznaczonym wyniszczeniem ustroju przychodzi do opóźnienia rozwoju płciowego lub nawet niedorozwoju narządów rodnych, który utrzymywać się może przez całe życie. Opóźnianie się wystąpienia pierwszej miesiączki, a później skąpe i rzadkie miesiączkowanie nie są rzeczą rzadką. Z drugiej jednak strony opisywano występowanie obfitych krwawień miesięcznych u chorych kiłowych właśnie w okresie pokwitania, na tle ogólnej niedomogi ustroju i być może również jego narządów krwiotwórczych. Nie jest wyłączone bezpośrednie oddziaływanie krętków bladych na jajniki i trzon macicy, które wiedzie do zmian anatomicznych, powodujących upośledzeiye czynności tych narządów.

Kiła nabyta w okresie bezpośrednio poprzedzającym pokwitanie oddziałuje podobnie jak kiła wrodzona, lecz wpływy jej uzależnione są w dużej mierze od warunków, w jakich ustrój rozwijał się przed zakażeniem i od stopnia fizycznego rozwoju chorej. Na ogół należy przyjąć, że wpływ jej jest mniejszy niż kiły wrodzonej.

Kiła nabyta w okresie dojrzałości płciowej nie wpływa w szczególniejszy sposób na czynność narządów płciowych. Z chwilą pojawienia się kilaków i postępującego wyniszczenia ustroju cykl miesięczny ulega zatrzymaniu wskutek zmian zanikowych w obrębie narządów rodnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>