RAK MACICY

Rak jest bezsprzecznie najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w macicy. Przyczynami usposabiającymi do jego powstania są przede wszystkim urazy (porody, poronienia, pęknięcia szyjki) oraz przewlekłe sprawy zapalne. Nie ulega wątpliwości, że zmiany zachodzące w ustroju kobiecym pod koniec okresu dojrzałości płciowej i po ustaniu czynności jajników, polegające na miejscowym upośledzeniu żywotności tkanek macicy i ich stopniowym starzeniu się, odgrywają również rolę w etiologii tego schorzenia. Za podłożem hormonalnym tych zmian przemawia w pewnej mierze pojawienie się w moczu chorych na raka prolanu A.

Rak macicy może występować zarówno, w trzonie jej, jak w szyjce. Rak szyjki jest jednak o wiele częstszy. Ze względu na zasadnicze różnice kliniczne i anatomiczne, jakie zachodzą między rakiem szyjki i rakiem trzonu macicy, schorzenia te zasługują na odrębne omówienie.

Anatomia patologiczna. Rak szyjki macicy rozwija się albo z nabłonka płaskiego części pochwowej (carcinoma cervicale), albo z błony śluzowej kanału szyjki macicznej (carcinoma endocervicale). Ściśle biorąc, podział ten zastosować można by jednak tylko do początkowego okresu schorzenia. Raki części pochwowej, która pokryta jest nabłonkiem płaskim, winny być wprawdzie rakami płaskokomórko- wymi, podczas gdy raki śródszyjkowe, jako rozwijające się z nabłonka wałeczkowa- tego, powinny być rakami gruczołowymi (adenocarcinoma), nie jest to jednak regułą ani w jednym, ani w drugim przypadku. W szczególności wiele raków rozwijających się w przewodzie szyjki – to również postacie płaskokomórkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>