Seksualna stymulacja wzrokowa

Wielu autorów podkreśla fakt różnic w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem seksualnej stymulacji wzrokowej. Autorów tych można z grubsza podzielić na dwie grupy: 1) tych, którzy sądzą, że powyższe różnice w reakcjach seksualnych uwarunkowane są wyłącznie lub przeważnie wpływami społeczno-kulturowymi oraz 2) tych, którzy podkreślają, że – oprócz wpływów społeczno-kulturowych – istnieją głębsze uwarunkowania różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji wzrokowej. Pierwsi powołując się na wiele spostrzeżeń świadczących o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety, wskazują między innymi na funkcjonowanie podwójnej moralności, surowiej ograniczającej zachowania seksualne kobiet niż mężczyzn i wywierającej w efekcie silniejszy wpływ hamujący na ekspresję seksualności u kobiet. Świadczy o tym między innymi fakt zwiększenia się reaktywności seksualnej kobiet po zażyciu alkoholu lub narkotyków (obniżających hamulce psychiczne) oraz zwiększenie się tej reaktywności w miarę zdobywania coraz większego doświadczenia seksualnego oraz wzrostu stopnia wykształcenia u kobiet (co również tłumaczy się usuwaniem hamulców psychicznych lub łatwiejszym ich przełamywaniem dzięki racjonalnemu spojrzeniu na problem).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>