Powiązanie przestępczości seksualnej z innymi czynami karalnymi

– 1. Stark (1965), stosując metody psychoanalityczne, dowodzi na podstawie żmudnych i wnikliwych badań empirycznych, że niezaspokojenie popędu płciowego może prowadzić do rozlicznych przestępstw różnego rodzaju i ciężaru gatuńkowego. Frustracja na tle braku zaspokojenia prowadzi nieraz do aktów gwałtu, agresji itp. Z drugiej strony można obserwować odwrócony bieg ogniw: frustracja i dążenie do kompensacji zamiast do aktów agresji prowadzi osobnika do ich rozładowania w zachowaniu seksualnym, który staje się substratem czy substytutem agresji, przemocy.

– 2. Powiązanie między dążeniem za wszelką cenę do zaspokojenia aspiracji erotycznych a popełnianiem przestępstw jest wielostronne i powikłane. Powiązanie to może być genetyczne. Dążenia takie mogą przemienić anioła w zwykłego zjadacza chleba (biblijna legenda o „upadłych aniołach”, którzy na widok „cór ziemi” zstąpili na ten padół, porzucając królestwo niebieskie). Wiadomo, że dążenie do posiadania kobiety, w którym seksualność może być nawet powiązana z uczuciem trwałej czy przelotnej miłości, może pchnąć jednostkę do nadużyć służbowych, kradzieży, rabunku, zabójstwa (z zazdrości), szpiegostwa itp. Są to sytuacje, gdy w zachowaniu seksualnym sprawcy brak cech dewiacji psychicznej czy seksuologicznej.

Powiązanie przestępczości seksualnej z innymi czynami karalnymi część 2

W literaturze natomiast główna uwaga skupia się na zagadnieniu morderstwa z lubieżności (Lustmord – mord z rozkoszy). Wprawdzie w skali ogólnej bardziej liczne są inne przestępstwa popełniane z mo tywacji seksualnej, przestępstwa może nie mniej groźne. Wszelako opinia publiczna – a w ślad za nią literatura kryminologiczna, często o posmaku publicystycznym – reaguje przede wszystkim na popełnione mordy seksualne, które są znamienne zazwyczaj takimi cechami: 1) sprawca, jeżeli nie jest typem psychopatologicznym, jest co najmniej dotknięty psychopatią (por. Dolmierski, Sulestrowski, 1965), 2) morderstwo nacechowane jest sadyzmem, okrucieństwem, sprawca w masakrowaniu ofiary odnajduje zaspokojenie popędu płciowego (nieraz ma miejsce nekrofilia), 3) przeważnie chodzi tu nie o jedno morderstwo, lecz o cały ich łańcuch, 4) mord z lubieżności jest powiązany z popędem seksualnym nie tylko genetycznie, tj. nie tylko wypływa z motywu, którym jest dążenie do zaspokojenia popędu płciowego, lecz także behawioralnie – sprawca w mordzie rozładowuje swój instynkt seksualny, 5) morderstwa te są trudne do wykrycia z wielu przyczyn. Działa tu także czynnik osobowościowy. Dążenie do zaspokojenia popędu przez mordowanie (wampiryzm często) nie ogarnia całej osobowości jednostki. Osobnicy tacy mogą – poza opętaniem, nieodpartym dążeniem do mordów seksualnych, nie manifestować w innych sferach życia skłonności antyspołecznych.

Polskie dane statystyczne za lata 1964 -1968 (Materiały INP PAN) ujawniają, że o ile w 1964 r. mordy z motywów seksualnych (które być może obejmują także „zabójstwa z zazdrości”, chociaż takie zabójstwa, dawniej częstsze, dziś należą do rzadkości) stanowiły 2,1% ogółu zabójstw w miastach i 2,6% na wsi, o tyle w latach następnych odsetki te kształtowały się tak: 1965 r. – 3,1% i 0,9%, 1966 r. – 3,7% i 2,4%, 1967 r. – 2,9/« i 0,9%, 1968 r. – 7,5% i 3,5%.

W roku 1968 wykryto 14 zabójstw seksualnych w miastach i 4 na wsi. Jak widać, występują tu znaczne wahania czy nawet skoki, co trudno objaśnić działaniem tych czy innych czynników egzogennych. Przeważnie chodzi o osobników dotkniętych chorobą psychiczną lub objawami psychopatii. Reakcja opinii jest gwałtowna, wytwarza się nastrój sensacji, nieraz – paniki, obawa ludzi o życie własne lub najbliższych. Problem zabójstwa na tle seksualnym jest jednak zagadnieniem odrębnym, nie mieszczącym się w planie tego opracowania

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>