Skręt macicy

Skręt macicy wywołują także bliznowate skrócenia jednego z więzadeł krzy- żowo-macicznych oraz bardziej ku tyłowi i do boku położone pasmowate zrosty między przymaciczem a tylną ścianą jamy brzusznej. Skrócenie lewego więzadła krzyżowo-macicznego wywołuje skręt macicy na prawo, prawego na łewo-

Skręty macicy nieznacznego stopnia są bardzo pospolite i z wyjątkiem ciąży nie mają większego znaczenia w praktyce. Natomiast obrót macicy wokoło jej osi o 1800 może powodować pewne dolegliwości pęcherzowe, a więc częste oddawanie moczu, krwiomocz oraz zaburzenia krążenia krwi w ścianie macicy. Nie jest on również obojętny dla rozwijającego się w macicy guza. Warunki jego odżywienia ulegają często pogorszeniu, co prowadzi do zmian wstecznych w obrębie guza.

Zgięcie trzonu macicy w stosunku do szyjki jest typowe dla zwyczajnego położenia macicy (antejlexio). Jeśli kąt, jaki tworzy trzon zginający się w stosunku do szyjki macicznej nie jest rozwarty, lecz mniejszy niż w warunkach prawidłowych lub jeśli mówimy o kolankowatym „zagięciu się“ szyjki wobec trzonu, mamy do czynienia z nadmiernym przodozgięciem macicy (kyperanteflexio uteri).

Przez patologiczne przodozgięcie rozumiemy także tego rodzaju stany, w których macica jest ustalona w tym położeniu i nie wykonuje ruchów zależnych od czynności fizjologicznych, podnoszących lub prostujących trzon macicy (wypełnienie pęcherza moczowego, wypełnienie prostnicy). W razie takiego ustalenia, a więc utraty właściwości swobodnego zginania się trzonu w stosunku do szyjki w następstwie przewlekłych stanów zapalnych mięśnia macicznego, siły powodujące to zginanie w warunkach fizjologicznych nie mogą oddziaływać na macicę. To sprawia, że w razie powstania spraw zapalnych w przymaciczu i w omaciczu macica bardzo łatwo zostaje przez zrosty zupełnie unieruchomiona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>