Zaburzenia czynności dokrewnych tarczycy

Zaburzenia czynności dokrewnych tarczycy odbijają się często na czynności gruczołów płciowych i na odwrót. Już sam fakt, że u przeszło 30% kobiet podczas miesiączki tarczyca powiększa się, dowodzi ścisłego związku obu tych gruczołów dokrewnych. Rola tarczycy w patogenezie zaburzcii cyklu miesięcznego nie ulega dziś również wątpliwości. W przypadkach upośledzenia czynności dokrewnych tarczycy zaburzenia te polegają przeważnie na silnych krwawieniach miesięcznych, rzadziej na krwawieniach skąpych, krótszych i nieregularnych.

Na podstawie częstego występowania mięśniaków macicy u osób z wolem (struma) oraz uzyskania przez wielu badaczy dobrych wyników naświetlania macicy promieniami Roentgena u kobiet z chorobą Basedowa i nadczynnością tarczycy należałoby sądzić, że związki między tym gruczołem i jajnikami są bardzo różnorodne Í ograniczają się nie tylko do okresu dojrzałości płciowej. Zdaniem niektórych ginekologów ciężkie dolegliwości u kobiet w czasie przekwitania są następstwem zmian w gruczole tarczycowym, a przede wszystkim upośledzenia jego czynności hormonalnych, podobnie jak przedwczesne przekwitanie.

Można by przytoczyć wiele przykładów wzajemnego działania na siebie tarczycy i jajników. Zaburzenia miesiączkowania i upośledzenie płodności w przebiegu choroby Basedowa, częste pojawianie się choroby Basedowa w ciąży, zmiany wsteczne w jajnikach w przebiegu obrzęku śluzowatego (myxoedema) i nierzadkie, a często niebezpieczne krwawienia miesięczne u kobiet z niedorozwiniętą tarczycą dowodzą tego niezbicie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>