Zapalenie omacicza

W przypadkach, gdy mamy do czynienia z rozległym przewlekłym zapaleniem omacicza, w którego przebiegu zrosty objęły także przydatki macicy, w okresie przedmiesiączkowym, występują – i to nieraz na szereg dni przed pojawieniem się krwawienia – bóle w krzyżu i podbrzuszu lewym lub prawym. Bóle te niekiedy nasilają się podczas miesiączki. Niejednokrotnie dolegliwości te towarzyszą również wysiłkom fizycznym, oddawaniu stolca, wydatniejszym ruchom oraz spół- kowaniu. O związku tych bólów ze zmianą położenia macicy można jednak mówić dopiero wówczas, gdy nie znajdziemy żadnego innego wyjaśnienia, tłumaczącego ich występowanie (np. artretyzm).

Zmiany zapalne o charakterze przewlekłym w obrębie macicy oraz zmiany zapalne przydatków wywołują także obfite krwawienia miesięczne, co po upływie pewnego czasu musi odbijać się na stanie zdrowia kobiety, osłabiając ją pod względem fizycznym i nerwowym. Dowodem tego, że te właśnie zmiany zapalne, a nie samo tyłozgięcie macicy unieruchomionej przez zrosty powodują wspomniane dolegliwości jest zanikanie bólów po zatrzymaniu się miesiączki u kobiet, w miarę jak ustają czynności jajników i wytwarzają się zmiany zanikowe w obrębie narządów płciowych.

O rozpoznaniu ustalonego tyłozgięcia macicy przyrośniętej do tylnej ściany brzusznej decyduje stwierdzenie podczas oburęcznego badania zrostów napinających się przy próbach podnoszenia macicy. Rozległość przewlekłych zmian zapalnych w okolicy macicy można w pewnej mierze ustalić przez obmacanie przydatków, lecz uzyskane tą drogą wskazówki muszą być z natury rzeczy tylko połowiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>