BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE

Bóle w podbrzuszu i w krzyżu, towarzyszące pojawianiu się miesięcznego krwawienia, występują u większości kobiet. Nasilenie ich jest zwykle niewielkie, ale ich odczuwanie zależy od wrażliwości poszczególnych kobiet. Przez miesiączkowanie bolesne rozumiemy silne bóle towarzyszące miesiączkowaniu, które kobietę przez czas krwawienia czynią albo niezdolną do pracy, albo też sprawność jej czynności upośledzają w poważnej mierze. Cechuje je gwałtowność oraz zwiększające się, to znów stopniowo zmniejszające się nasilenie upodabniają się one do skurczów macicy podczas porodu, występując w postaci jakby napadów z przerwami.

Nie ulega wątpliwości, że bóle te są tylko objawem pewnych stanów patologicznych kobiecego ustroju, ponieważ jednak nie zawsze można stwierdzić ich przyczynę, a narządy rodne w wielu przypadkach wydają się podczas badania zupełnie prawidłowe, objaw ten urasta w praktyce do wielkości odrębnego schorzenia o określonym obrazie klinicznym.

Nazwa „bolesne miesiączkowanie” nie jest szczęśliwie dobrana, gdyż nasuwa przypuszczenie, że krwawienie miesięczne jest przyczyną, a nie następstwem zmian w narządach płciowych kobiety, podkreśla jednak to, co ma decydujące znaczenie, to jest znamienny objaw kliniczny i dlatego utrzymała się do dzisiejszego dnia mimo zmiany zapatrywań na istotę miesiączki. Bóle w większości przypadków występują pierwszego dnia krwawienia i przed jego pojawieniem się, rzadko zaś utrzymują się przez cały czas trwania miesiączki. Jakkolwiek większość kobiet doznaje podczas prawidłowej miesiączki pewnych dolegliwości, o właściwych bólach można mówić tylko u 10-20% kobiet.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>