SEKSUALNOŚĆ A XIX WIEK – ROZWINIĘCIE

W ostatnich dziesiątkach lat seksuologia wyodrębniła się spośród innych nauk i stała się samodzielną dziedziną. Dopiero bowiem w XX wieku – jako wynik zachodzących w społeczeństwie procesów7, między innymi emancypacji kobiet i laicyzacji – wyraźnie pojawiła się społeczna i intelektualna potrzeba wiedzy o zjawiskach seksualnych. Nie należy jednak zapominać, że seksuologia europejska i amerykańska rozwija się w kręgu kulturowym, który przez wieki odnosił się negatywnie i podejrzliwie do seksualności. Stwarza to i w dzisiejszych czasach dodatkowe opory i hamulce dla metodologii badań, wiedzie do kontrowersji oraz powoduje ataki sił kołtuństwa i obskurantyzmu, skierowane na ludzi zajmujących się naukowo problemami seksualnymi.

Współczesna seksuologia dysponuje ogromną podbudową teoretyczną oraz dysponuje stale unowocześniającą się specyficzną metodologią naukową. Niespotykane dotąd, masowe, socjokulturowe badania zachowań seksualnych dostarczają wiele cennego materiału. Badania eksperymentalne przeprowadzane na szeroką skalę dostarczają wiedzy z zakresu fizjologii seksualnej, co znacznie przyczynia się do dalszego rozwoju seksuologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>