Chorzy z przewlekłymi bólami krzyża

Trzeba wyraźnie podkreślić, że chorzy z niepowikłanym bólem krzyża i częściową dysfunkcją kręgosłupa wymagają w pewnym okresie dokładnej oceny diagnostycznej w celu ustalenia rzeczywistych potrzeb, a następnie dokładnej dokumentacji rozwoju procesu chorobowego. Chorzy ci dobrze reagują na odpowiednie ćwiczenia, dzięki czemu dodatkowo unikają uzależnienia się od leków.

Chorzy z przewlekłymi bólami krzyża, z dużego stopnia dysfunkcją narządu ruchu i ściśle uzależnieni od stałego leczenia wymagają szczególnej opieki. W tym przypadku konieczne jest następujące postępowanie:

– 1. Pełne badanie diagnostyczne w celu upewnienia się, czy nie jest konieczne leczenie chirurgiczne lub inne postępowanie.

– 2. Upewnienie chorego o tym, że badanie takie wykonano.

– 3. Upewnienie się, że wypróbowano wszystkie potencjalnie wartościowe sposoby leczenia.

– 4. Uwolnienie chorego .od zbędnych leków itp.

– 5. Poinformowanie chorego o istocie choroby i jej następstwach.

– 6. Próba zwalczenia depresji psychicznej towarzyszącej przewlekłemu bólowi.

– 7. Stopniowe zwiększanie zakresu ćwiczeń i czynności.

– 8. Przywracanie chorego do życia społecznego i zawodowego.

Leczenie pacjenta

Leczenie pacjenta cierpiącego na przewlekłe bóle krzyża nie jest sprawą łatwą z powodu zaburzeń i zmian natury emocjonalnej. Chorzy ci zazwyczaj mają bogate doświadczenie w zakresie leczenia swej choroby, a co więcej są rozczarowani do większości metod i sposobów. Ponadto chorzy ci są podejrzliwi, nieufni, o wysoce neurotycznych cechach charakteru, często dotknięci silną depresją. Wszystko to sprawia, że nierzadko konieczne jest leczenie psychiatryczne lub jakiś wstrząs, np. wiara w nowy sposób leczenia, w osobę leczącą itp.

Według spostrzeżeń Deyo i Diekla przyczyną niezadowolenia chorych z leczenia przez społeczną służbę zdrowia było nieuzyskanie wyjaśnienia istoty choroby. Co więcej, ci chorzy którzy nie uzyskali odpowiedzi na dręczące ich pytania, domagali się wykonania dodatkowych badań i nie chcieli odwiedzać ponownie tego samego lekarza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>