Czym jest rozlane zapalenie otrzewnej?

Znamiennym objawem dla tego rodzaju zapalenia jest wystąpienie biegunki, która dowodziłaby raczej podrażnienia jelit niż ich porażenia. Bolesność w dole brzucha i nad całą jamą brzuszną jest mała. Nie ma też tak znamiennych dla ostrego, septyczncgo zapalenia wymiotów, nie ’ ma też bębnicy i obrony mięśniowej powłok brzusznych.

Mimo braku ostrych objawów chorobowych biegunka w następnych dniach nie ustępuje. Prowadzi to wskutek utraty płynu przez ustrój do zupełnego osłabienia chorej. Choroba trwa zazwyczaj 7-10 dni, czasem nawet dłużej. Objawy wyczerpania i postępującego zatrucia organizmu jadami bakteryjnymi zaznaczają . się coraz wybitniej, a w końcu stają się niepokojące. Chora umiera wśród objawów zapadu.

Obok wspomnianych postaci ogólnego zapalenia otrzewnej zdarzają się przypadki nietypowe, których ocena bywa nieraz bardzo trudna. Na ogół trzeba wziąć pod uwagę, że każde zakaźne zapalenie otrzewnej rozlane jest z początku procesem umiejscowionym, który uogólnia się dopiero później. Zwiększenie się nasilenia objawów, pogorszenie stanu ogólnego i postępujące zatrucie oraz osłabienie ustroju dowodzą zwykle, że zapalenie umiejscowione lub częściowe, tj. ograniczone do części brzucha, przeszło w zapalenie rozlane.

Niekiedy rozlane zapalenie otrzewnej jest wywołane przez bakterie giuźłicy. Przebieg i cechy anatomiczne tego zapalenia wyróżniają je w pewnej mierze spośród rozmaitych postaci zapalenia otrzewnej, wywołanych przez zakażenie nieswoistymi bakteriami ropotwórczymi, dlatego też wymaga ono osobnego ‘omówienia (patrz: ustęp o gruźlicy narządów rodnych kobiety).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>