Wybór kliniki, w której oferowana jest medycyna estetyczna.

Możliwości poprawienia wyglądu poprzez stosowanie zabiegów kosmetologicznych, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej są coraz większe. Rośnie również zainteresowanie zarówno ze strony kobiet jak i mężczyzn poprawienia wyglądu a przede wszystkim redukowania efektów starzenia się. Zabiegi, które oferuje medycyna estetyczna pozwalają na uzyskanie coraz bardziej trwałych, efektownych rezultatów, co wynika z postępu technicznego, technologicznego. Medycyna

Więcej

Jak wybierać kliniki, gdzie oferowana jest medycyna estetyczna?

Wybranie właściwej kliniki medycyny estetycznej pozwala na uzyskanie dostępu do wysokiej jakości, bardzo skutecznych a często również bardzo innowacyjnych zabiegów. Jednocześnie doświadczeni lekarze, którzy pracują w

Więcej

PRZEWLEKLE CHOROBY ZAKAŹNE

– a)Gruźlica. Wpływ gruźlicy na kobiece części rodne jest bardzo poważny, nawet jeśli narządy płciowe nie są bezpośrednio objęte procesem chorobowym (patrz rozdział VII).

Więcej

Mapowanie chromosomu Y część 2

Z drugiej strony, wszyscy osobnicy, u których nie wykształciły się jądra, nie posiadają antygenu H-Y, pomimo obecności chromosomu Y, Co ciekawsze, obecność antygenu H-Y można stwierdzić nawet wtedy, gdy osobnik, który nie posiada już jąder, miał je jednak w pewnym okresie swego życia. Jak wiadomo, w przypadkach anorchizmu nie stwierdza się obecności jąder, natomiast zewnętrzne narządy płciowe są męskie. Wykształcenie się zewnętrznych narządów płciowych świadczy o tym, że w okresie życia płodowego działały androgeny płodowych jąder, które później, prawdopodobnie w okresie dzieciństwa lub dojrzewania, ulegały całkowitej degeneracji i zanikowi inaczej bowiem nie możemy wytłumaczyć obecności zewnętrznych narządów płciowych męskich, a często również rozwiniętego popędu płciowego. Interesujący jest fakt, że pierwszy opis sekcji wykonanej w przypadku anorchizmu (Włochy, XVII wiek) dotyczył mężczyzny powieszonego za zgwałcenie.

Więcej

Wypadnięcie macicy

Wypadnięcie macicy przypomina w dużym stopniu przepuklinę, gdyż polega na wypchnięciu przez szczelinę płciową części zawartości jamy brzusznej. Rolę worka przepuklinowego odgrywają wspólnie za- lamki otrzewnowe pęcherzowo-maciczny i maciczno-odbytniczy, wrotami przepuklin zaś jest od wewnątrz szczelina, jaką tworzą mięśnie dźwigacze odbytu, a na zewnątrz wejście do pochwy. Zewnętrzną osłonę dla „przepukliny“ stanowi wynicowana pochwa, która tworzy jakby wypuklenie, sięgające od przodu prawie do ujścia cewki moczowej, a od tyłu do międzykrocza. U podstawy jej leżą z jednej strony wzgórek łonowy, z drugiej zaś otwór stolcowy.

Więcej

Seksualna stymulacja wzrokowa

Wielu autorów podkreśla fakt różnic w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem seksualnej stymulacji wzrokowej. Autorów tych można z grubsza podzielić na dwie grupy: 1) tych, którzy sądzą, że powyższe różnice w reakcjach seksualnych uwarunkowane są wyłącznie lub przeważnie wpływami społeczno-kulturowymi oraz 2) tych, którzy podkreślają, że – oprócz wpływów społeczno-kulturowych – istnieją głębsze uwarunkowania różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji wzrokowej. Pierwsi powołując się na wiele spostrzeżeń świadczących o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety, wskazują między innymi na funkcjonowanie podwójnej moralności, surowiej ograniczającej zachowania seksualne kobiet niż mężczyzn i wywierającej w efekcie silniejszy wpływ hamujący na ekspresję seksualności u kobiet. Świadczy o tym między innymi fakt zwiększenia się reaktywności seksualnej kobiet po zażyciu alkoholu lub narkotyków (obniżających hamulce psychiczne) oraz zwiększenie się tej reaktywności w miarę zdobywania coraz większego doświadczenia seksualnego oraz wzrostu stopnia wykształcenia u kobiet (co również tłumaczy się usuwaniem hamulców psychicznych lub łatwiejszym ich przełamywaniem dzięki racjonalnemu spojrzeniu na problem).

Więcej