Category Lekarze

Proces mentalizacji

Mentalizacja potrzeby seksualnej polega na uświadomieniu sobie jej istnienia, a także sposobów jej zaspokajania. Uświadomienie potrzeby seksualnej jest u poszczególnych ludzi w znacznym stopniu zróżnicowane i zmienia się w poszczególnych okresach życia. Najsłabsza mentalizacja istnieje na samym początku pojawienia się potrzeby seksualnej, kiedy to młodzi ludzie odczuwają nowy, niezrozumiały dla nich stan napięcia psychicznego i fizycznego. Pojawiają się nie znane dotąd, niekiedy silne emocje, np. w postaci nieuzasadnionej radości lub smutku. Stopniowo człowiek uczy się rozróżnienia napięcia seksualnego od innych napięć, podniecenia seksualnego od innych rodzajów podniecenia itd. Przy prawidłowym rozwoju osobowości mentalizacja potrzeby seksualnej stopniowo wzrasta, po uzyskaniu dojrzałości psychicznej stabilizuje się na poziomie charakterystycznym dla danej osoby. Dyskusyjna jest sprawa, czy człowiek może osiągnąć pełną mentalizację w tym względzie i czy zawsze w sposób wyrazisty potrafi spostrzec istniejącą u siebie potrzebę lub jej konsekwencje. Wydaje się, że nawet ludzie o wysokim poziomie samoświadomości nie zawsze dostrzegają, że jednym z motywów określonego działania był motyw seksualny. Zapewne wynika to z faktu, że pełna mentalizacja wymagałaby ciągłej introspekcji i uruchomienia procesów intelektualnych kontrolujących nasze zachowanie. Bardziej istotne jest jednak to, czy człowiek zdolny jest w każdym momencie dokonać pełnego uświadomienia sobie rzeczywistego podłoża swojego aktualnego stanu psychicznego lub zachowania, czy też zdolność tę ma ograniczoną (nie dość wykształconą).

Więcej

Czym jest rozlane zapalenie otrzewnej?

Znamiennym objawem dla tego rodzaju zapalenia jest wystąpienie biegunki, która dowodziłaby raczej podrażnienia jelit niż ich porażenia. Bolesność w dole brzucha i nad całą jamą brzuszną jest mała. Nie ma też tak znamiennych dla ostrego, septyczncgo zapalenia wymiotów, nie ’ ma też bębnicy i obrony mięśniowej powłok brzusznych.

Mimo braku ostrych objawów chorobowych biegunka w następnych dniach nie ustępuje. Prowadzi to wskutek utraty płynu przez ustrój do zupełnego osłabienia chorej. Choroba trwa zazwyczaj 7-10 dni, czasem nawet dłużej. Objawy wyczerpania i postępującego zatrucia organizmu jadami bakteryjnymi zaznaczają . się coraz wybitniej, a w końcu stają się niepokojące. Chora umiera wśród objawów zapadu.

Obok wspomnianych postaci ogólnego zapalenia otrzewnej zdarzają się przypadki nietypowe, których ocena bywa nieraz bardzo trudna.

Więcej

WODNIAK NIEWIEŚCI

Schorzenie to polega na wytworzeniu się wypełnionej płynem torbieli w obrębie niezarosłego uchyłka Nucka. Ten torbielowaty twór lub twory (albowiem możliwe jest powstanie obok siebie dwóch odrębnych wodniaków) mogą mieście się częściowo lub w całości w kanale pachwinowym, a częściowo leżeć przed jego otworem zewnętrznym (annulus inguinalis subcutaneus) i sięgać nawet do wargi większej sromu. Ściana jego jest utworzona przez otrzewną, ale sama torbiel nie ma żadnej łączności z jamą brzuszną.

Więcej

Naświetlanie promieniami radu

Naświetlanie promieniami radu w razie istnienia procesów zakaźnych przyczynia się do ich zaostrzenia i uogólnienia...

Więcej

PRZEMIANA FOSFORU – CIĄG DALSZY

Fosforany obecne w komórkach wchodzą w skład kwasów nukleinowych, związków bogatoenergetycznych oraz fosfolipidów i fosfoprotein. W kościach fosforany obecne są głównie w postaci kryształów hydro- ksyapatytów oraz fosfoprotein tkanki podporowej kości.

Więcej

ZWYRODNIENIE SZKLISTE I TŁUSZCZOWE ORAZ MARTWICA

Do rzadkich powikłań litych guzów jajnikowych należy zwyrodnienie szkliste i tłuszczowe oraz martwica, trafiające się zarówno w guzach łagodnych, jak złośliwych. W wyniku tych procesów zwłaszcza zwyrodnienia szklistego) powstają w obrębie guza torbielakowate przestrzenie, wypełnione płynną treścią z domieszką krwi.

Więcej

DOBUTAMINA – ROZWINIĘCIE

Dobutamina nie jest stosowana rutynowo we wstrząsie kardiogennym. U osób z ciężką hipotonią niezbędne bowiem może być zwiększenie oporu naczyniowego w celu utrzymania odpowiedniego przepływu wieńcowego. W takich przypadkach korzystniejszy może okazać się wpływ do- paminy lub noradrenaliny.

Więcej

INNE LEKI

Fenytoina (Diphenylhydantoin). Związek ten jest skutecznym lekiem w różnych zaburzeniach rytmu, zwłaszcza w niemiarowościach wywołanych toksycznym działaniem glikozydów naparstnicy. Znamiennie podnosi próg pobudliwości mięśnia sercowego i zwiększa szybkość przewodzenia przedsionkowo-komorowego [11, 29],

Więcej

Immunotrombocytopenia

Rutynowe badania laboratoryjne wykazują różnego stopnia zmniejszenie liczby krwinek płytkowych, przedłużenie czasu krwawienia, upośledzoną retrakcję skrzepu i zużycie protrombiny, dodatni objaw opaskowy.

Więcej

ZANIK STARCZY NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

W prawidłowych warunkach fizjologicznych u kobiet, które przekroczyły 48-50 rok życia, dochodzi do ustania czynności jajników i zmniejszenia się rozmiarów narządów płciowych. Z okresem przekwitania, którego widomym dowodem jest ostateczne zatrzymanie się cyklów miesięcznych, narządy płciowe żeńskie ulegają zmianom starczym i zanikowi. Zanik ten z upływem czasu staje się coraz znaczniejszy. Obejmuje on w zasadzie wszystkie tkanki, wchodzące w skład narządów rodnych, ale najlepiej można śledzić jego postęp w obrębie pochwy i macicy.

Więcej

Proces rzeżączkowy

Wobec postępującego rozwoju zapłodnionego jaja w czasie dłuższej niż bywa wędrówki następuje utrata przez nie otoczki przezroczystej, przedwczesna czynność wytwórcza fermentów proteolitycznych warstwy ektocłermalnej trofo- blastu i zagnieżdżenie się jaja w miejscu zetknięcia się jego z tkankami matki.

Spostrzeżenia kliniczne dowodzą, że ciąża trąbkowa zdarza się najczęściej u kobiet, które przebyły poronienie (około 50% przypadków), poronienia wiodą bowiem do powstania – niezależnie od zmian w śluzówce macicy – umiejscowionych spraw zapalnych błony śluzowej jajowodów (endosalpingitis), których następstwem jest tworzenie się zlepów i zrostów fałdów jej oraz zanik rzęsek nabłonków błony śluzowej (Czy Że wic z).

Więcej

Nagłe zatrzymanie się miesiączki

Nagłe zatrzymanie się miesiączki w okresie przekwitania i towarzyszące mu objawy ogólne da się -jeśli to potrzebne – usunąć również przez podanie estradiolu lub estronu. Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawek i mg estradiolu, wstrzykiwanych domięśniowo raz na tydzień. Jeśli dawka okaże się zbyt mała lub jeśli chodzi o przypadek szczególnie ciężki, można ją podwyższyć do 2 mg lub nawet do 5 mg na tydzień. W wielu przypadkach wystarcza wstrzyknięcie 5 mg estradiolu na kilka miesięcy, zanim powtórzenie go okaże się potrzebne. W zasadzie leczenie powinno trwać dwa tygodnie, w ciągu których wstrzykuje się pięć dawek po 2 mg lub dwie dawki po 5 mg estradiolu, Czas trwania leczenia można skrócić podając w ciągu tygodnia dwa razy po 5 mg estradiolu.

Więcej

Skręt macicy

Skręt macicy wywołują także bliznowate skrócenia jednego z więzadeł krzy- żowo-macicznych oraz bardziej ku tyłowi i do boku położone pasmowate zrosty między przymaciczem a tylną ścianą jamy brzusznej. Skrócenie lewego więzadła krzyżowo-macicznego wywołuje skręt macicy na prawo, prawego na łewo-

Więcej

ZASTOSOWANIE LBA W CHOROBIE NADCISNIENIOWEJ

W leczeniu choroby nadciśnieniowej zastosowano lek P-adrenolityczny już w 1964 r. [807]. Korzystną cechą LBA jako leków obniżających ciśnienie tętnicze jest zachowanie kontroli układu współczulnego nad naczyniami krwionośnymi. W czasie leczenia nadciśnienia tętniczego za pomocą LBA nie obserwowano powysiłkowych ani ortostatycznych spadków ciśnienia.

Więcej